Hernie e kofshës

Bëhet fjalë për hernie që shfaqet poshtë pjesës bubonike, në rrënjën e femurit, një zonë midis abdomenit dhe femurit dhe përbën rënie të organit të brendshëm nëpërmjet unazës femurale.

Shfaqja e saj është më e rrallë nga ajo e hernies bubonike dhe ndeshet në gra, kryesisht më të mëdha në moshë dhe me shumë shtatzëni. Laparoskopia, ashtu si në hernien bubonike, bëhet midis muskujve dhe peritonit.