Kirurgjia e gjëndrave endokrine

Gjëndrat endokrine sekretojnë hormone direkt në gjak, prej nga ku përcillen në organe të ndryshme të trupit, me qëllim që të realizohet funksionimi normal i organizmit. Midis gjëndrave më të rëndësishme endokrine janë gjëndrat tiroide, paratiroide dhe adrenale.

» Gjëndra tiroide
» Gjëndra paratiroide
» Gjëndra adrenale