Teknika kirurgjikale

Kirurgjia Laparoskopike përbën zhvillimin më të rëndësishëm të kirurgjisë së përgjithshme në shekullin e 20-të. Nga ana tjetër kirurgjia Robotike ka qenë “revolucioni” i dhjetëvjeçarit të fundit në teknikat kirurgjikale.

Në këtë unitet mund të gjeni fakte historike si edhe zhvillimet më të fundit në lidhje me dy teknikat e lartpërmendura, shumë të rëndësishme, për kirurgjinë e përgjithshme.