Χειρουργικές Τεχνικές

Η Λαπαροσκοπική χειρουργική αποτελεί την πιο σημαντική εξέλιξη της γενικής χειρουργικής στον 20ο αιώνα. Από την άλλη η Ρομποτική χειρουργική ήταν η "επανάσταση" της τελευταίας δεκαετίας στις χειρουργικές τεχνικές.

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε από ιστορικά στοιχεία μέχρι και όλες τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τις δύο παραπάνω, πολύ σημαντικές για την γενική χειρουργική, τεχνικές.