BG - Καλωσόρισμα Αρχική Σελίδα

 Скъпи приятели,

Добре дошли! В този настоящ сайт можете да намерите, всичката необходима научна информация за хирургичните оперативни интервенции и техники, които следвам вече повече от 18 години насам, С уважение,за лечението на затлъстяването, на туморите, на хемороидите, на хернията, на жлезите с вътрешна секреция и като цяло за хирургичните оперативни интервенции на общата хирургия. Междувременно, можете да ми изпратите всичките ваши въпроси чрез формуляра за контакт, предложен на разположение в интернет сайта и така заедно да видим кои са темите, които ви вълнуват.

Сотирис Гавриил

Καλωσόρισμα Αρχική Σελίδα

Të dashur miq, 
Mirë se erdhët! Në këtë web page mund të gjeni të gjitha informacionet e nevojshme shkencore në lidhje me operacionet kirurgjikale dhe teknikat, që ndjek për më shumë se 18 vjet, për përballimin e obezitetit, të neoplazmave, të hemorroideve, të hernies, të gjëndrave endokrine dhe në përgjithësi për operacionet e kirurgjisë së përgjithshme.

Paralelisht, mund të më dërgoni cilëndo pyetje, nëpërmjet formës së komunikimit që disponon web page dhe të konsultohemi së bashku për çështjet që ju preokupojnë. 

Me respekt,
Sotiris Gavriil

Welcome note homepage

Dear friends, 
welcome! In this page you will be able to find all the necessary scientific information on the surgical procedures and techniques that I have been applying for over 18 years to treat obesity, neoplasms, hemorrhoids, hernias, endocrine glands, and in general all general surgery procedures.

At the same time, you may use the web site's contact form to send me any of your questions so that we examine together any issues that might be of your concern.

Sincerely,
Sotiris Gavriil

Καλωσόρισμα Αρχική Σελίδα

Αγαπητοί φίλοι, 
καλώς ήρθατε! Στην παρούσα ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε όλες τις απαραίτητες επιστημονικές πληροφορίες σχετικά με τις χειρουργικές επεμβάσεις και τεχνικές, τις οποίες ακολουθώ εδώ και πάνω από 18 χρόνια, για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, των νεοπλασμάτων, των αιμορροϊδών, της κήλης, των ενδοκρινών αδένων και γενικά τις επεμβάσεις της γενικής χειρουργικής.

Παράλληλα, μπορείτε να μου αποστείλετε οποιαδήποτε απορία σας, μέσω της φόρμας επικοινωνίας που διαθέτει η ιστοσελίδα και να δούμε από κοινού τα θέματα που σας απασχολούν.

Με εκτίμηση,
Σωτήρης Γαβριήλ

Google+